BOENDESTÖD

Boendestöd som gör din vardag lätt hanterligt

Vi utformar din insats utifrån dina behov och önskemål.
Din delaktighet och inflytande är viktigt för oss.

Våra tjänster inom boendestöd

Boendestöd

Boendestöd är till dig som har rätt till stöd enligt SoL eller LSS och som behöver stöd i att klara vardagen. Syftet är att stötta dig i att klara ditt hem, som att tvätta, städa, handla och laga mat. Vård24as boendestöd kan också stötta dig  i kontakter med myndigheter och andra samhällsfunktioner samt i sociala situationer som kan upplevas svåra eller krävande som att umgås med eller skaffa vänner, träning, planera semester, få hjälp att komma iväg på evenemang. 

Personlig omvårdnad

Det är viktigt för oss att det blir rätt från början och att du får en  boendestödjare som du trivs med. Vi lägger därför mycket arbete och tid på att matcha dig med en boendestödjare utifrån dina behov, intresse, språk, önskemål och särskilda förutsättningar. Innan uppdraget börjar presenterar vi till dig den tilltänkta boendestödjaren för att säkerställa att vi har matchat dig med rätt person.

Hjälp med ansökan

Vi erbjuder kostnadsfri stöd vid nyansökan, utökning, omprövning, överklagan eller kring andra insatser som du kan ha rätt till.

Hur kan jag få boendestöd?

Har du behov av boendestöd kan du ansöka om det på en särskild ansökningsblankett, via e-tjänst, e-post eller muntligt genom att du ringer till en biståndshandläggare på din kommun. Din kommun hanterar ansökan och fattar beslut om hemtjänstinsatserna.

Ditt beslut om insatser skickas till den utförare som du själv väljer.

Tillsammans med oss kommer du sen överens om på vilket sätt dina insatser ska utformas utifrån dina individuella behov och vi upprättar en genomförandeplan.

Vart vi finns

Stockholm

Adress: Karlavägen 60, 114 49 Stockholm
Telefon: 08-506 490 00

Stockholm

Adress: Karlavägen 60, 114 49 Stockholm
Telefon: 08-506 490 00

Västerås

Adress: Karlavägen 60, 114 49 Stockholm
Telefon: 08-506 490 00

Att bli boendestöd kund

Du som är i behov av boendestöd och har ett beslut från din kommun kan välja oss som din utförare. Vård24 är godkänd av IVO (Inspektionen för Vård och omsorg) samt flertal kommuner. Därför kan du vara säker på att vi levererar tjänster av god kvalitet. All personal har tystnadsplikt, bär namnbricka och ska kunna legitimera sig. Du gör ditt val av utförare via din biståndshandläggare på din stadsdel/kommun.

För att du ska få din insats utförd på det sätt som just du vill bokar vi ett hembesök där vi går igenom allting i lugn och ro. Detta sammanställer vi sedan till en genomförandeplan som ligger till grund för vårt arbete hos dig.

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss. Vi svarar inom kort.