LEDSAGARSERVICE & AVLÖSARESERVICE

Ledsagar och avlösarservice med extra fokus på nöje

Vi utformar din insats utifrån dina behov och önskemål.
Din delaktighet och inflytande är viktigt för oss.

Ledsagar och Avlösareservice

Ledsagarservice

Ledsagarservice är till dig som rätt till stöd enligt LSS eller SoL och som saknar ett berikat fritidsliv utanför hem, skola/daglig verksamhet.  Fokus ligger på meningsfulla fritidsaktiviteter och nöje som att träffa vänner, träna, gå på muser,  ha ett berikat kulturliv och utöva din favorithobby.

Avlösareservice

Avlösarservice i hemmet är till för dig med en funktionsnedsättning och/eller för dina familjemedlemmar. Stöd från en avlösare gör att du eller din familj kan få tid för er själva. En avlösare hjälper dig med personlig omvårdnad, tillsyn, stöd med mat, umgås med dig och hittar på roliga saker med dig när din familj är iväg

Att ansöka insatsen

Vi erbjuder kostnadsfri stöd vid nyansökan, utökning, omprövning, överklagan eller kring andra insatser som du kan ha rätt till.

Hur kan jag få ledsagare eller avlösare?

Har du behov av ledsagning eller avlösning kan du ansöka om det på en särskild ansökningsblankett, via e-tjänst, e-post eller muntligt genom att du ringer till en biståndshandläggare på din kommun. Din kommun hanterar ansökan och fattar beslut om hemtjänstinsatserna.

Ditt beslut om insatser skickas till den utförare som du själv väljer. Tillsammans med oss kommer du sen överens om på vilket sätt dina insatser ska utformas utifrån dina individuella behov och vi upprättar en genomförandeplan.

bv24

Vart vi finns

Stockholm

Adress: Karlavägen 60, 114 49 Stockholm
Telefon: 08-506 490 00

Stockholm

Adress: Karlavägen 60, 114 49 Stockholm
Telefon: 08-506 490 00

Västerås

Adress: Karlavägen 60, 114 49 Stockholm
Telefon: 08-506 490 00

Att bli ledsagar/avlösarservice kund

Du som är i behov av ledsagare eller avlösare och har ett beslut från din kommun kan välja oss som din utförare. Vård24 är godkänd av IVO (Inspektionen för Vård och omsorg) samt fler tal kommuner. Därför kan du vara säker på att vi levererar tjänster av god kvalitet. All personal har tystnadsplikt, bär namnbricka och ska kunna legitimera sig. Du gör ditt val av utförare via din biståndshandläggare på din stadsdel/kommun.

För att du ska få din insats utförd på det sätt som just du vill bokar vi ett hembesök där vi går igenom allting i lugn och ro. Detta sammanställer vi sedan till en genomförandeplan som ligger till grund för vårt arbete hos dig.

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss. Vi svarar inom kort.