Om oss

Om oss

Vård 24 teamet utför insatser enligt SFB, LSS och SoL för barn och vuxna. Vi erbjuder våra kunder olika insatser i form av personlig assistans, ledsagar och avlösarservice där du som kund kan välja oss direkt som utförare.   Vi erbjuder också SoL insatserna stödboende, stödlägenhet,  jour eller familjehem. 

Vårt mål är att  ge dig den bästa omsorgen vilket innebär för oss att skapa en trygg omsorg och miljö kring dig med optimalt stöd och hjälp utifrån dina unika behov.

Mål & Metod

Verksamhetens inriktning är att ge ett individ anpassat omsorg enligt SBF, LSS eller SoL. Målet är att bemöta varje brukare individuellt utifrån dennes egna specifika behov och faktiska omständigheter samt att utifrån dennes förmåga och förutsättningar ge den bästa möjliga omsorgen.

Vård24 teamet bygger på en humanistisk värdegrund som innebär allas lika värde och likabehandling och att vi alla har samma rättigheter såväl som skyldigheter. Stor fokus ligger på att individen ska känna sig  trygg och säker med oss oavsett kön, etnicitet eller religion. Insats berättigade ska också kunna påverka och vara delaktig i alla beslut som hen berörs av.

Vård24 teamet AB

Företagets ekonomi och ägarstruktur kan du läsa på. Vård 24 grundades 2015 av en beteendevetare och lärarstudent med lång erfarenhet från målgruppen.  Vård24 har för närvarande  20 uppdragstagare och anställda 2018.  

Hos oss arbetar personal handplockade för sin breda kompetens och erfarenhet inom vård och omsorg med inriktning på funktionsnedsättning och äldreomsorg. 

För att säkerställa att vi erbjuder en högkvalitativ vård och omsorg använder vi oss av en kvalitetsledningssystem där vi kontinuerligt följer upp alla moment i verksamheten i syfte att förbättra och förebygga brister. 

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss. Vi svarar inom kort.